УслугиБизнес достъп

Мултимедиа БГ сключва индивидуални договори с бизнес клиентите си съобразно техните потребности

Запитване за оптична свързаност с бизнес абонат.

Shema optika-3

-          Отдаване под наем на канална мрежа – Мултимедиа БГ разполага с изградена канална мрежа, която може да отдава на своите клиенти