УслугиОптична свързаност

-    Оптична свързаност – фирмата разполага с изградена оптична мрежа на територията на централна Западна България
-    Мултимедиа БГ е вашият надежден партньор, който ще ви осигури гарантирана връзка между желана от вас крайна точка

-    Разполагаме с капацитет за отдаване под наем на едро едно или няколко оптични влакна. Услугата е подходяща за фирми, които сами организират преноса на данни и осъществяват контрол върху преносната среда
-    Отдаване под наем на канална мрежа – ММ разполага с изградена канална мрежа, която може да отдава на своите клиенти

Осигуряване на достъп до подземната канална мрежа на Мултимедиа БГ в
присъствие на служител на Мултимедиа БГ за време до 1 цял час - 10лв/час с
ДДС

Ценова листа за ползване на подземна тръбна мрежа