За насИстория

Мултимедиа БГ е изградила своята оптична мрежа в съответствие с всички нормативни изисквания. Фирмата има близо 20 годишна история в областта на телекомуникациите.
Има дълга история от 1993г. Една от първите частни телекомуникационни компании с лиценз от 1995г. за изграждане и експлоатация на кабелни мрежи в 5 града на България, а в последствие в София и редица други малки населени места.

Мултимедиа БГ има изградена собствена оптична преносна мрежа с обща дължина над 300 км и вътрешноградски оптични мрежи с дължина над  500 км.
Предоставя на крайните потребители  Интернет свързаност със скорост до 100 Mbps и междуградски пренос 10 Gbps.